SONE-054 Bầu bạn với em hàng xóm đang cô đơn Hikaru Nagi.