Cặp huấn luyện viên yoga nên nhau ngay ở phòng tập.