Cặp vợ chồng mặt dày đụ nhau ngay trước mặt bạn bè.