Cặp vợ chồng tây thích địt nhau bây bạ ngoài trời.