Cô bạn gái mất nết cứ gạ tình khi tôi ra mắt bố mẹ cô ấy.