Cuộc địt sau gần 1 tháng xa nhau của vợ chồng son.