Cuộc địt vào ngày giáng sinh của 2 thầy cô giáo dâm.