FSDSS-701 Cuộc tình vụng trộm với em hàng xóm Moe Amatsuka.