Đôi bạn thân thử trải nghiệm quan hệ tình dục đồng tính.