IPZZ-240 Gã trưởng phòng dê xồm và Karen Kaede tội nghiệp.