Hai nữ học viên yoga làm tình đồng tính sau giờ tập.