MIDE-915 Ký sự check hàng em cave Shoko Takahashi.