FSDSS-673 Nam nhân viên tập sự đụ chị đồng nghiệp Yuuko Ono.