Nhân viên massage ngày đầu đi làm đã được đụ khách.