Nhiếp ảnh gia số đỏ được đụ em người mẫu và trợ lý.