Tay vịn cùng khách địt nhau tập thể trong phòng hát.