Tôi chui vào gần giường để nửa đêm địt trộm chị dâu.