FSDSS-672 Trai tân cặp với gái 1 đời chồng Nene Yoshitaka.