Tên trộm yêu râu xanh hiếp dâm thiếu phụ xinh đẹp.