Con vợ đĩ ngoại tình và thằng chồng mù tội nghiệp.