Hai thằng bạn thân cùng nhau chơi chung cô hàng xóm.