Quý khán thính giả đang xem phim ABW-068 Sự đổ đốn của người vợ hiền Suzu Matsuoka.