Bạn đang xem bộ phim MIAA-422 Sự trả ơn anh chủ đã giúp đỡ của 2 thiếu nữ dâm, và câu chuyện ấy là của 2 nàng sinh viên Luna Tsukino và Mikako Abe.