Thiếu nữ đang thất tình gặp được tổng tài đẹp trai.