MIDE-800 Thợ săn tình dục trốn công sở Sakura Miura.